American Roulette

Roulett är ett av de äldsta och mest kända kasinospelen. Vårt rouletthjul har 37 numrerade separata fack i svart och rött. Siffran 0 är grön. Målet är att förutse vilket nummer som kulan stannar på när givaren släppt den i det snurrande hjulet.

Så här spelar du

Klicka på markervärdet i fönstret BANK och klicka sedan på fältet på bordet där du vill lägga din insats. Om du klickar flera gånger ökas antalet satsade marker. Om du vill ta bort en spelmark klickar du på knappen Clear last (ta bort sista insatsen). Alternativt kan du klicka på Cancel (avbryt) om du vill ta bort alla marker från bordet. Alla insatser måste läggas innan tiden som visas i fönstret BANK gått ut.

Givaren snurrar hjulet och släpper ned kulan. När kulan har stannat talar givaren om vilket vinstnumret är och alla spel avgörs automatiskt. Nedräkningen till nästa spel påbörjas i timern.

Du kan lägga olika insatser i roulett. De delas in i inside (inre) satsning, som läggs på de numrerade delarna på bordet, och outside (yttre) satsning som läggs på övriga områden.

Inside-insatser

Straight-up

Insats på ett enstaka nummer. Det här är den enklaste roulettinsatsen med störst vinstchans. Insatsen ger 35:1 utöver ursprunglig insats.

Split

Insats på två nummer (delad insats). Insatsen läggs på linjen mellan de båda numren – t.ex. 24 och 27. Den här satsningstypen ger 17:1 utöver ursprunglig insats.

Corner

Insats på fyra nummer (hörn). Insatsen läggs i hörnet mellan fyra nummer – t.ex. 8, 9, 11 och 12. En hörnsatsning ger 8:1 utöver ursprunglig insats.

Street

Insats på tre nummer (gata). Insatsen läggs på slutet av en nummerrad – t.ex. 13, 14 och 15. En satsning på gata ger 11:1 utöver ursprunglig insats.

Line

Insats på sex nummer (linje). Insatsen läggs där två street-rader möts – t.ex. 31, 32, 33, 34, 35 och 36. En linjesatsning ger 5:1 utöver ursprunglig insats.

Specialspel

Det finns en del traditionella satsningskombinationer i roulett. För varje satsning gäller att de ska täcka en grupp av olika nummer. Du hittar specialspelen om du klickar på knappen "Special bets" (specialspel). Utbetalningarna för de här spelen varierar.

Outside-insatser

Column

Insats på 12 nummer (kolumn). Insatsen täcker alla nummer i respektive kolumn. En kolumnsatsning ger 2:1 utöver insatsen.

Dozen

Insats på 12 nummer (dussin). Insatsen täcker alla nummer i respektive fält. En dussinsatsning ger 2:1 utöver insatsen.

Colour

Insats på 18 nummer (färg). Insatsen täcker alla röda eller svarta nummer. En färgsatsning ger 1:1 utöver ursprunglig insats.

Even/odd

Insats på 18 nummer (udda/jämnt). Insatsen läggs på valfritt udda eller jämnt nummer. En satsning på udda/jämnt ger 1:1 utöver ursprunglig insats.

Spelfunktioner

Chatt: Vi erbjuder en chattfunktion så att du vid behov kan prata med våra givare och spelkontrollanter.

Historik: Visar resultat från senaste snurren på hjulet.

Teoretisk avkastning till spelaren (RTP) är: 92.11%.

Datum för senaste ändring: 2019-01-11