10 Imperial Crown Deluxe

SPELREGLER 
- Den har sidan innehaller information om hur du spelar detta spel. 
- Vi rekommenderar att du laser alla aysnitt pa sidan. 
Inledning - Det har ar ett spel for en spelare - hur andra spelare spelar paverkar inte ditt spel. Ett spel startar nar du genomfOr en satsning och ayslutas nar du lamnar appen/sidan. 

Att spela 
Du bestammer totalinsatsen per spelrunda med hjalp av 'totalinsats'-knappen. 
Lagsta insats per spelrunda är kr 3,00. 
HOgsta insats per spelrunda ar kr 500,00. 
Ett klick pa "start"-knappen startar en spelrunda. 
Spelrundorna sker helt oberoende av varandra. 
Alla spelresultat ar suverana och slumpmassigt genererade. 
Nar du startar en spelrunda dras insatsen Iran ditt spelsaldo, alltsa det belopp du valde att ladda spelet med. 
En eventuell vinst visas pa spelskarmen efter ayslutad spelrunda.

Vinstlinjer 
- Detta spel har 5 hjul och 10 vinstlinjer. 
- Hjulen ses fran vanster till hoger", dar hjulet !angst till vanster är 1 och hjulet langst till Niger ar 5.
- Under 'vinstplan och information' kan du se vinstlinjernas olika monster. 

Autostart 
- Klickar du pa auto' och aktiverar autostart sa kommer snurren att utforas automatiskt efter varandra. 
- Sa lange autostartfunktionen ar aktiv ar den knappen gron. Ytterligare ett klick pa knappen stanger av funktionen.
- Autostart ayslutas automatiskt om totalinsatsen overskrider din spelsaldo.
- Autostart ayslutas om Jackpot Diamonds-featuren triggas.

Vinster
Vinstkombinationer och vinstutbetalningar foljer vinstplanen. 
Vinstbeloppen i vinstplanen ar dynamiska och Andras automatiskt i forhallande till vald insats. 
Alla vinster borjar pa hjulet langst till vanster och ayser kombinationer av till varandra angransande lika symboler pa aktiva linjer, fran vanster till hOger (galler ej scatters). 
Scattersymboler raknas oaysett deras positioner.
Endast hOgsta vinsten per aktiv linje och scatterkombination ges. 
Scattervinster adderas till linjevinsten.

Bonussymboler 
- Kronan (WILD) forekommer endast pa hjulen 2, 3 och 4.
- Symbolen med kronan (WILD) expanderar och ersatter alla symboler utom scatters.
- De roda och de bla stjarnsymbolerna är bada scattersymboler och raknas oaysett position. 
Den bla stjarnan (scatter) forekommer endast pa hjulen 1, 3 och 5.

Aterbetalningskvot (RTP - Return to Player) 
Den teoretiska aterbetalningskvoten RTP (Return to Player) far detta spel ar 95,48 %. 
Den teoretiska aterbetalningskvoten (RTP) beraknas enligt: total vinst / totala insatser, aver en stor volym spelrundor, och speglar ett spels vinstaterbetalning som en procentsats av alla gjorda satsningar. Den faktiska aterbetalningskvoten kan avvika starkt at bada hallen p.g.a. statistisk varians, framforallt vid fa spelade spelrundor. 

Avbrott i uppkopplingen 
- Vid forlorad uppkoppling till natet kommer spelet att automatiskt aysluta aktuell spelrunda efter 2 timmars franvaro fran spelet.
- Om du ateransluter till spelet innan dess sa kommer du att kunna fortsatta med aktuell spelrunda. 
- Detta inkluderar alla installningar, sasom insats och antal aktiva linjer. 
- Om spelrundan bestir av flera snurr (t.ex. vid en frispelsfeature) sa kommer spelet att faststalla din vinst baserat pa spelets teoretiska vinstutdelning. 
Tekniskt fel gor alla satsningar och spel ogiltiga. 

SPELFEATURES 
Jackpottar
- Jackpot Diamonds-featuren kan triggas slumpmassigt i ett snurr som inte utfallit med vinst. 
- I Jackpot Diamonds-featuren ska du vanda pi kort och frilagga jackpottdiamanter. 
- Nor tre likadana jackpottlidelstenar vents fram vinner du motsvarande jackpott. 
- 1,0% av insatserna gar direkt till jackpottarna. 
- Spelare som spelar med den hOgsta insatsen for vid en eventual! jackpottvinst hela jackpotten. Spelare som spelar med lagre insatser far vid en eventuell jackpottvinst en i fOthillande till sin satsning proportionerlig del av jackpotten. 
- I jackpottdisplayema ser du vilka jackpottbelopp du har chans att vinna. 
- Nar jackpotten har vunnits, helt eller delvis, sa Aterstalls jackpottbeloppet till grundvinsten for din totalsatsning, plus eventuella jackpottbidrag frail andra spelare som du har mojlighet att vinna. 
- Varje jackpott utgors av en grundvinst plus alla andra spelares bidrag till aktuell jackpott. 
- En jackpotts grundvinstbelopp baseras pi den egna insatsen. Grundvinsten for diamantjackpotten Or 5 000 ganger din insats, for den roda adelstenjackpotten 1 250 ganger din insats, for den WO adelstenjackpotten 200 ganger din insats och for den grona adelstenjackpotten 50 ganger din insats. 
- Det Or inte mojligt att tva spelare vinner en jackpott samtidigt. Satsningar, spel och vinster tidstamplas och skulle det till synes handa att tva spelare vinner samtidigt sa ar det spelaren som enligt tidstampeln triggade vinsten forst, som erhfiller jackpotten. 
- Nastkommande spelare vinner grundvinsten for den valda Insatsen, plus eventuella nytillkomna jackpottbidrag.
- Det finns ingen Owe grans for hur stora jackpottarna kan bli. 
- Valutan som anvands i detta spel kan skilja fran valutan som anvands for ditt konto. Om sa Or fallet, visas den progressiva jackpotten till det aktuella vardet i den valuta som anvands for ditt konto. Delta varde kan skifta bade uppat och neat, i takt med valutakursemas skiftningar. 
- Om detta spel tas boil Hui van utbud sa kommer ditt jackpottbidrag att overfOras till andra certifierade spel med liknande jackpottar. 
- En progressiv jackpott Or en vinstfond bestiende av alla spelares ackumulerade vinstbidrag. 
- Spelet visar det potentiella vinstbeloppet for var vinstkombination (progressiv och grundvinst) som tir lika med summan av den progressiva jackpotten for aktuell insats plus grundvinstbeloppet. 
- Ntir en progressiv jackpott faller ut sa tas respektive vinst fain vinstfonden for den progressiva jackpotten och ges till den vinnande spelaren. 
- Eventuella aterstaende vinstbelopp, samt nya spelarbidrag, gar till efteifoljande progressiva vinster. 

Gambling 
- Med aktuell insats kan maximalt kr 5 000,00 satsas vid gambling. 
- Vid starre vinster eller nar autostartfunktionen ar aktiverad sa är gambling inte mojligt. 
- Det ar inte mojligt att gambla med en jackpottvinst. 
 

Datum för senaste ändring: 2023-05-02