Baccarat Classic

1

Introduktion:

Baccarat Classic är ett kortspel som spelas mot huset. Spelet går ut på att gissa summan av de kort som delas ut till spelaren och till banken. Alla händer har ett poängvärde som motsvarar eller är lägre än nio. Det betyder att alla kort som är värda 10 poäng räknas som noll och ess som ett. När kortens totala värde överstiger 10 dras 10 bort så att kortvärdet blir lägre än eller motsvarar nio. När du spelar lägger du en insats på BANKER (banken), PLAYER (spelaren) eller TIE (oavgjort), du kan bara satsa på ett av dessa alternativ.

Regler för hur korten dras finns i avsnittet Regler nedan. Vinsthanden är den hand som är närmast poängen nio när alla händer delats ut.

Korten dras och vinsthanden ger utbetalning enligt vinsttabellen.

Information:

 • 6 vanliga kortlekar med 52 kort utan joker används.
 • Korten blandas före varje spelomgång.
 • Kortfärgen (spader, hjärter, klöver och ruter) är irrelevant.
 • Spelreglerna och vinstbeloppen är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med låtsaspengar.
 • Alla 10-poängskort, eller kort med en totalpoäng på 10, räknas som noll. Om till exempel en sjua och en sexa delas ut, vilket ger en totalpoäng på 13, dras 10 poäng bort och resultatet blir tre poäng.
 • Du kan överföra pengar till spelet genom att klicka på + bredvid $.

Regler:

 • Ditt spelsaldo visas högst upp till höger på spelskärmen.
 • Klicka på + ovanför $ om du vill överföra mer pengar till ditt konto.
 • Välj det belopp som du vill satsa genom att klicka på en spelmarker med motsvarande värde. Vald spelmarker markeras och en pil visas under den.
 • Lägg dina insatser genom att klicka på någon av de tre spelalternativen. Du kan endast välja ett av de tillgängliga alternativen.
 • CLEAR BET (ta bort insats) innebär att hela insatsen tas bort.
 • Med UNDO (ångra) tas den senaste spelplaceringen bort.
 • När du har lagt din insats klickar du på knappen DEAL (dela ut).
 • När spelet placerats och du klickat på knappen DEAL dras fyra kort i följande ordning: spelare, bank, spelare och bank.
 • Enligt dragreglerna nedan dras ytterligare ett kort till spelarens och/eller bankens hand. Det innebär att högst sex kort kan dras.
 • Handen som är närmast nio vinner.
 • Korten K, Q, J och 10 räknas som noll, ess (A) räknas som ett och övriga kort har samma värde som sitt numeriska värde.
 • Om spelarens eller givarens kort har ett poängvärde som överstiger 10 dras multiplar av 10 bort för att poängvärdet ska bli lägre än 10. Om till exempel 7 och 6 delas ut, vilket ger en totalpoäng på 13, dras 10 poäng bort och resultatet blir 3 poäng.
 • Om värdet för de första två korten i varje hand totalt är 8 eller 9 kallas det en ”natural” och inga fler kort delas ut.
 • Om det blir oavgjort återbetalas insatser som satsats på bank eller spelare.
 • Alla vinstgivande insatser på spelarens hand betalas enligt oddsen för even money (hälften av insatsen).
 • Alla vinstgivande insatser på bankens hand betalas som even money med avdrag för 5 % kommission.
 • Alla vinstgivande insatser på oavgjort (tie) betalas med oddsen 9:1.
 • När spelet avslutats klickar du på NEW BET (nytt spel), REBET (satsa igen) eller REBETx2 (satsa igen x 2).
 • Om du klickar på NEW BET (nytt spel) rensas bordet och din spelmarker från tidigare spel väljs.
 • Med REBET (satsa igen) placeras samma insats som i föregående omgång. Omgången startar automatiskt.
 • RE-BETx2 (satsa igen x 2) – dubblera den placerade insatsen. Din bankroll justeras automatiskt.

Dragregler:

Reglerna för hur korten dras bryts ned i två delar: regler avseende spelarens respektive bankens hand. Dessa baseras på de två första korten.

 • Om spelaren eller bankens totalpoäng är 8 eller 9 stannar båda två. Den här regeln gäller över alla andra regler.
 • Om spelarens totalpoäng är 5 eller lägre tar spelaren ett till kort – annars stannar spelaren.
 • Om spelaren stannar tar banken ett nytt kort om bankens totalpoäng är 5 eller lägre.
Dragregler för spelarens hand
Spelarens poäng Beslut
0, 1, 2, 3, 4, 5 Drar kort
6, 7 Stannar
8, 9 Stannar (natural)

Om spelaren tar ett nytt kort kan tabellen nedan användas för att se om banken stannar eller tar ett nytt kort.

Dragregler för bankens hand
Bankens hand Drar kort om spelarens tredje kort är Stannar om spelarens tredje kort är
0, 1, 2 Drar alltid kort
3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8
4 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, 1, 8, 9
5 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 8, 9
6 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
7 Stannar Stannar
8,9 Stannar (natural) Stannar (natural)

Vinsttabell:

Vinsttabell: Baccarat Classic
Speltyp Utbetalning
Spelare Even money (:1) 1)
Banken Even money minus 5 % i kommission
Oavgjort (tie) 9 : 1
 • Teoretisk avkastning till spelaren i det här spelet är minst 95,07 %.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Spelhistorik:

 • Om du vill se din spelhistorik loggar du in på ditt konto på webbplatsen via datorversionen. Där väljer du kasinofliken och väljer Spelloggar.

Spelalternativ

 • Ljudet kan stängas av och på.

Överföra pengar till kontot

 • Du kan även överföra pengar till ditt konto till spelsaldot genom att klicka på det.
 • Om du vill sätta in pengar på kontot klickar du på knappen Deposit (Inbetalning) och väljer sedan önskat inbetalningsalternativ. Hur lång tid det tar att överföra pengar och vilka avgifter som tas ut varierar beroende på vilket inbetalningsalternativ du väljer. Du kan endast överföra pengar i början av varje nytt spel.

Vad gör jag om jag når min köpgräns?

 • Om du vill sätta in mera pengar på ditt konto klickar du på ditt saldo som finns högst upp till höger på skärmen.

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

 • Om spelet kopplas bort när du spelar återställs det när du kopplas upp igen.
 • För övriga frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.