Baccarat

SPELETS MÅL:

Målet med BACCARAT-spelet är att gissa vilken hand som kommer att vinna av bankens hand eller spelarens hand genom att komma närmast 9. Spelaren kan också satsa på att händerna kommer att resultera i oavgjort.

Så här spelar du:

 • Det här spelet kan spelas på spelare, bank och oavgjort. För att spela måste spelaren placera en insats på minst en hand.
 • Varje hand kan ha olika satsningsbelopp.
 • För att göra en insats klickar du på en marker för att välja markervärde. Klicka på en av de tillgängliga bettingområdena (spelare, bank och oavgjort) för att satsa. Varje klick ökar spelarens satsning med det valda chipvärdet.
 • När du har lagt din insats klickar du på knappen DELA UT.
 • Om du klickar på DUBBLA dubblas varje satsning du har placerat på bordet.
 • RENSA: rensar alla satsningar på bordet.
 • Klicka på ÅNGRA för att ta bort den senaste satsningen som gjort på bordet.
 • Om du vill upprepa samma insats som i tidigare spel klickar du på knappen REBET (satsa igen).
 • Om du klickar på DUBBLA & GE dubblas varje satsning du har placerat på bordet och nya kort delas ut.
 • Om du klickar på SATSA IGEN OCH DELA UT upprepas satsningen från ett tidigare spel som gjorts på bordet och nya kort delas ut.
 • SATSNING: Totalt satsat belopp visas i mätaren SATSNING längst ner till vänster på spelskärmen.
 • SALDO: Spelarens återstående spelsaldo efter att spelaren gjort sin önskade satsning visas i SALDO-mätaren, d.v.s. det aktuella spelsaldot minus den totala satsningen som gjorts.
 • VINST: Totalt vinstbelopp visas i mätaren VINST längst ner till höger på spelskärmen.
 • VOLYM: Om du klickar på volymikonen kommer spelljudet att spelas upp och om du klickar på volymikonen igen dämpas ljudet.

SPELREGLER:

 • Spelet spelas med en kortlek med 52 kort utan jokers
 • Det här är kortens värde:
  1. Ess räknas som 1 poäng vardera.
  2. Tior och klädda kort (knektar, damer och kungar) räknas som 0 poäng vardera.
  3. Kort från 2 till 9 räknas enligt deras numeriska nominella värden.
 •  Kortets poängvärde visas i förhållande till båda spelarnas och bankens kort som x:y (visas separat för spelaren och banken nära deras respektive kortområde). Här är x det totala poängvärdet för de två första korten och y är det totala poängvärdet för korten inklusive det tredje kortet. Om det tredje kortet inte delas ut av spelaren eller banken kommer x- och y-värdena att vara desamma.
 • Spelet börjar med att en insats läggs på antingen spelarens hand eller bankers hand eller oavgjort.
 • När insatserna lagts klickar du på knappen DELA UT för att starta spelet.
 • Bankens och spelarens händer delas ut med två eller tre kort vardera. Det tredje kortet delas ut baserat på tredjekortsreglerna.
 • Om spelarens och bankens händer har samma värde är spelet oavgjort och satsningar på spelarens eller bankens händer returneras och betraktas som en push.
 • Värdet för spelarens och bankens händer beräknas genom att dra av 10 från handens värde och det värdet betraktas som handens värde. Om en spelare eller bank till exempel har 7 och 8 kort på handen är handvärdet endast 5 (15-10=5) i Baccarat-spelet.
 • Om spelare eller bank har ett handvärde på 8 eller 9 efter att de första två korten har dragits, kallas det ett naturligt och ytterligare kort kommer inte att dras. Om det finns en naturlig hand kommer båda händerna att stanna.
 • Ett tredje kort kan eller kan inte delas ut antingen till spelare eller bank beroende på följande regler.        
 • Om spelarens eller bankens totalpoäng är 8 eller 9 stannar båda två. Den regeln gäller över alla andra regler.
 • Om spelarens poängvärde för de första två korten är 5 eller mindre drar spelaren, annars stannar spelaren (visas även i tabellen med regler för tredje kort för spelarhand nedan)..
 • Om bankens poäng är mindre än 5 får banken ett kort om spelaren inte får det tredje kortet.
 • Om bankens poäng är 6 får den inte ett kort om en spelare inte får det tredje kortet.
 •  Om spelaren drar ett tredje kort avgör värdet på kortet som dras av spelaren och värdet på bankens hand om banken får ett tredje kort. (Se tabellen Bankens hand tredjekortsregler för bordet för att avgöra om banken drar ett tredje kort eller inte.)
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel

SPELARENS HAND TREDJEKORTSREGLER:

Poängvärdet för spelarens första två kort

Spelarens drag

0-1-2-3-4-5

Spelaren drar ett tredje kort

6-7

Spelaren stannar

8-9 (en "naturlig")

Inget tredje kort till någon hand.

BANKENS HAND TREDJEKORTSREGLER:

Poängvärdet för bankens första två kort

Dras när spelarens tredje kort är:

Dras inte när spelarens tredje kort är:

0-1-2

Drar alltid kort

-

3

0-1-2-3-4-5-6-7-9

8

4

2-3-4-5-6-7

0-1-8-9

5

4-5-6-7

0-1-2-3-8-9

6

6-7

0-1-2-3-4-5-8-9

7

Stannar alltid

-

8-9

Spelaren kan inte dra

Spelaren kan inte dra

BETALNINGSTABELL:

SATSNING

BETALAR

Spelare

1:1

Bankspel

19:20 (5 % provision tas ut)

Oavgjort

8:1

 • Spelare: Vinsterna betalas två gånger det ursprungligen insatsvärdet.
 • Bankspel: Vinster betalas med 1,95 (19:20) gånger det ursprungliga insatsvärdet, vilket avrundas till två decimaler. Spelet avrundas ner till närmaste cent. (Till exempel: Om spelaren satsar 0,5 € vinner spelaren 0,97 € avrundat nedåt från 0,975 €).
 • Den något lägre avkastningen från bankens insats är att banken får en positionell fördel, med mer information tillgänglig för att fatta beslut om att dra ett tredje kort.
 • Oavgjort: Vinster betalar 8 till 1 på oavgjort, vilket ofta uttrycks som motsvarande 9 för 1. Alla insatser på spelare eller banker ger avkastning som en PUSH.

AVKASTNING TILL SPELAREN:

 • Teoretisk avkastning till spelaren i det här spelet är 93,986 %
 • Bankspel: 98.99%
 • Spelare: 98.71%
 • Oavgjort: 84.25%

Webbläsarpanelens kommandon:

 • Klicka på "Spelloggar" för att visa loggarna över dina spel.
 • Klicka på "Spelregler" för att se aktuellt versionsnummer och spelregler.
 • Klicka på knappen Sätt in för att göra en insättning på ditt konto.
 • Klicka på Riktiga\Gratis för att ändra till spel med riktiga pengar eller gratispengar.
 • Funktionen Spelloggar är endast tillgänglig när man spelar med riktiga pengar.
 • Spelreglerna är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med gratispengar.

Vanliga frågor:

1. Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

 • Om spelaren blir bortkopplad mitt i ett grundspel kommer programvaran automatisk att avsluta spelet åt dig. Spelaren kan hämta sitt spelresultat genom att klicka på knappen "Spelloggar" när hen har loggat in på nytt.

2. Vad ska jag göra om saldot är för lågt för att göra en satsning?

 • Klicka på knappen "Insättning" längst ner på spelskärmen och gör en insättning.

3. Kontakta kundtjänst när som helst för övriga frågor

Datum för senaste ändring: 2023-07-07