Retro Solitaire

 

Patiens, kortspelet som alla älskar – där du får en vinst för varje kort du kan lägga till i högarna! Den perfekta blandningen av tur och din egen skicklighet, där du spelar dina kort för att få ut alla.

Regler

Att satsa

 • Välj insatssumma – på insatssidan visas hur mycket du vinner för varje kort du lägger till i högarna (där du bygger från ess och uppåt i varje färg).
 • Sidosatsningar – du kan även satsa på:
  • Inga förflyttningar: inga förflyttningar möjliga direkt efter given. Vinn 15 x insatsen.
  • Rött eller svart: starta med en hand som enbart består av röda eller svarta kort. Vinn 200 x insatsen.

Given

 • Du spelar med en slumpmässigt blandad standardkortlek med 52 kort.
 • Korten läggs i 7 staplar från vänster till höger, med ett stigande antal kort i varje stapel enligt följande:
  1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7
 • Det sista kortet i varje stapel läggs med framsidan uppåt.
 • De 4 färgsvitshögarna är tomma till att börja med.
 • De återstående korten är placerade i en ”spelkortshög”.

Att spela

 • Du kan flytta essen till färgsvitshögarna, och bygga på med andra kort i samma färg i ordningsföljd.
 • Du kan flytta korten mellan staplarna, förutsatt att de hamnar i fallande ordningsföljd och bildar ett mönster, där vartannat kort är svart respektive rött.
 • För att flytta ett kort, dutta eller klicka på det utvalda kortet, och dra det. Välj det högsta kortet du vill flytta, för att flytta hela stapeln eller en del av den.
 • Vänd upp det översta kortet i ”spelkortshögen” och se om det går att flytta det till en stapel eller en färgsvitshög. Du kan se hur många kort som finns kvar i ”spelkortshögen” på nedräkningssiffran, som anges på korthögen. Du kan bara gå igenom ”spelkortshögen” en gång.

Ångra

 • Om du begår ett misstag kan du ångra den senaste åtgärden, som att vända ett kort i ”spelkortshögen” eller flytta ett kort från en stapel till en färgsvitshög. Däremot kan du inte ångra ett kort som vänts i en stapel.

Att vinna

 • Du erhåller en vinst för varje kort som du lägger i färgsvitshögarna. Få bort alla korten från staplarna och ”spelkortshögen” och flytta dem till färgsvitshögarna för att vinna högsta vinsten!

Autospel

 • Om du ser att patiensen går att få ut kan du välja autospel för att slutföra spelet.

Avsluta spelet

 • Den här åtgärden gör att spelet blir förverkat, och tar dig tillbaka sidan ”Välj insatssumma”.

Tips

 • Den här åtgärden tipsar dig om möjliga förflyttningar, om sådana finns tillgängliga.

Vinsttabell

 • Observera att Retro Solitaire är ett skicklighetsspel. Den teoretiska återbetalningen baseras på antagandet att spelaren väljer den optimala strategin för varje kort. Utifrån detta antagande beräknas den teoretiska återbetalningen över tid bli 96,8 %.

Avbrott

Ibland kan ju internetförbindelser vara opålitliga, och även andra saker kan orsaka avbrott i spelet. I sådana fall försöker försöker vi vara så rättvisa som möjligt mot dig. m du till exempel får slut på batteri medan du spelar, eller om du når din personliga tidsgräns för dagen, sätter vi automatiskt in alla eventuella vinster på ditt konto.

Vi ber dig dock att avsluta spelet du startat inom 24 timmar. Gör du inte det så betraktas ditt spel som övergivet och du förlorar då din insats.

Demo

Operatörens demoläge är en begränsad version av det riktiga spelet. Demolägen fungerar med exakt samma regler och samma slumpade nummergenerator. I demoversioner kan du spela med låtsaspengar som inte har något riktigt monetärt värde.

Eventuella fel i spelsystemet

Operatören förbehåller sig rätten att hålla inne med vinster och annullera insatser om en spelare manipulerar spel på ett bedrägligt sätt, eller om det inträffar ett fel i själva spelsystemet. I definitionen av sådana fel ingår fel i de publicerade oddsen eller i vinsttabellen, eller om ett spel inte fungerar i enlighet med sina publicerade regler.

Datum för senaste ändring: 2022-08-18