Blackjack Charlie7

Introduktion:

7-CARD CHARLIE: Om din hand består av 7 kort och du inte blir tjock (BUST) vinner du automatiskt oavsett hur givarens hand ser ut.

Målsättningen är att få ihop kort som har ett högre värde än givarens och som inte överstiger 21. Handens värde är summan av de enskilda kortens poäng i handen. Korten tilldelas följande värde:

 • Kort mellan 2 och 10har sitt naturliga värde som framgår av korten.
 • Klädda kort, J (knekt), Q (dam) och K (kung), värderas till 10 poäng.

Ett A (ess) räknas som 1 eller 11: Om värdet 11 skulle innebära att din hand överskrider 21 räknas A (ess) som 1.

Du kan spela högst tre händer samtidigt.

Information:

 • Åtta kortlekar används i spelet. Varje kortlek har 52 kort.
 • Korten blandas före varje spelomgång.
 • Givaren stannar på mjuk 17.
 • Varje hand kan endast splittas en gång och splittade händer kan inte splittas igen.
 • Det är tillåtet att dubbla efter en split.
 • Om du splittar ess kan du inte trycka på HIT efter att korten delats ut.
 • BLACKJACK har oddset 3:2.
 • Om spelaren inte blir tjock (BUST) kan han eller hon ta upp till sju kort.
 • 7-CARD CHARLIE: Om spelaren har sju kort på handen utan att bli tjock (BUST) vinner spelaren.
 • Om givarens första kort är 10, J (knekt), Q (dam), K (kung) eller A (ess) kontrollerar givaren (PEEK) om han/hon har blackjack innan du drar ditt tredje kort.
 • Det är tillåtet att ge upp efter givarens "peek".
 • Spelreglerna och vinstbeloppen är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med låtsaspengar.

Så här spelar du:

 • Ditt spelsaldo visas högst upp till höger på spelskärmen.
 • Välj det belopp som du vill satsa på en given hand genom att klicka på en spelmarker med motsvarande värde.
 • Vald spelmark markeras och en indikator visas under den.
 • Lägg dina insatser genom att klicka på någon av de tre spelcirklarna. Du kan spela på någon av de tillgängliga positionerna eller samtliga.
 • CLEAR BETS innebär att hela insatsen tas bort.
 • När du har lagt din insats klickar du på knappen DEAL (dela ut).
 • Om du vill upprepa samma insats som i tidigare spel klickar du på knappen REBET (satsa igen).

Spelalternativ

 • MJUK total: En hand med ett A (ess) kan räknas som 11 utan att du bli tjock. A6 räknas till exempel som mjuk 17.
 • HÅRD total: En hand med ett A (ess) kan endast räknas som 1 eftersom handen annars skulle överskrida 21 om det räknades som 11. A610 räknas till exempel som hård 17.
 • Ett oavgjort resultat mellan dig och huset kallas för PUSH och innebär att din insats betalas tillbaka.
 • Beroende på hur starka dina kort är kan du välja bland följande alternativ: HIT (ta nytt kort), STAND (stanna), DOUBLE (dubbla), SPLIT (splitta) eller SURRENDER (ge upp) enligt spelreglerna.
 • Om givaren har 10, J (knekt), Q (dam), K (kung) eller A (ess) som sitt första kort kontrolleras det först om givaren har blackjack innan du drar ditt tredje kort.
 • STAND: Klicka på STAND (stanna) om du inte vill ta fler kort. Du kan välja att stanna när som helst om du är nöjd med din hand som den är.
 • HIT: Klicka på HIT (ta ett nytt kort) om du vill ha ett till kort. Du kan fortsätta spela och ta nya kort tills du antingen stannar, blir tjock, får 7-Card Charlie eller om handens värde motsvarar 21.
 • DOUBLE: Efter att du fått dina första två kort erbjuds du möjligheten att dubbla (DOUBLE. Om du väljer det alternativet dubblas satsat belopp och du får ytterligare ett sista kort. Handen avslutas efter att kortet delats ut.
 • Möjligheten att dubbla erbjuds efter splittning. Om ditt kontosaldo inte är tillräckligt erbjuds inte möjligheten att dubbla. Om du förlorar handen förlorar du hela din dubblade insats.
 • SPLIT: Om du har två kort med samma värde (t.ex. två 7:or, två kort som är värda 10 poäng, 2 klädda kort etc.) kan du klicka på SPLIT om du vill splitta korten till två separata händer. Ett kort var delas då ut till de två händerna. Du får endast splitta en gång även om en splittad hand har samma värde.
 • Du kan dra så många kort du vill på varje splittad hand med undantag för split av AA (två ess) eller dubbling efter en split. Om du splittar AA (två ess) delas endast ett kort ut till varje A-hand. Om ett tiopoängskort delas ut till något av de två A-korten räknas handen som 21 och inte som blackjack.
 • När alternativet SPLIT (splitta) har valts läggs en extra insats som motsvarar din ursprungliga insats.
 • Om du får möjlighet att dela handen, men ditt spelsaldo är för lågt för att räcka till ytterligare en insats, erbjuds inte delningsalternativet.
 • Som alltid är den aktiva handen den hand som har en pil som pekar mot den.
 • Klicka på HIT (ta nytt kort), STAND (stanna) eller DOUBLE (dubbla).
 • Du kan bara klicka på DOUBLE för att dubbla insatsen 2 gånger. Du kan inte dubbla efter att ha splittat AA.
 • När den första handen har spelats klart aktiveras nästa hand.
 • 21: Pilen visas inte om handens värde är 21. Den flyttas då till nästa hand. Händer med värdet 21 stannar automatiskt (STAND).
 • När givarens första kort är ett A (ess) erbjuds INSURANCE (försäkring).
 • Med försäkringsalternativet får du möjlighet att skydda din hand om givaren skulle ha blackjack.
 • Försäkringen kostar 50 % av din ursprungliga insats. Om du väljer försäkring visas försäkringsinsatsen bredvid den ursprungliga insatsen.
 • Om givaren har blackjack betalar försäkringsinsatsen 2:1 och du förlorar din ursprungliga insats i handen. Om givaren inte har blackjack förlorar du försäkringsinsatsen och spelet fortsätter med ursprungligt satsat belopp i handen.
 • Du erbjuds inte försäkring om du har blackjack.
 • Försäkringsalternativet erbjuds inte om ditt spelsaldo är för lågt.
 • SURRENDER: Om du vill sluta spela med din hand (gäller endast för dina första två kort) klickar du på SURRENDER (ge upp). Hälften av det satsade beloppet förloras och resten betalas tillbaka. Beslutet måste fattas innan du bestämmer dig för DOUBLE DOWN, SPLIT, STAND eller HIT.
 • Alternativet SURRENDER erbjuds efter att det kontrollerats om givaren har blackjack. Om givaren har blackjack (och du inte också har blackjack så det blir oavgjort) samlas hela din insats in av givaren och handen avslutas. Om givaren inte har blackjack kan du välja alternativet SURRENDER och ge upp.
 • Endast om de första två korten är ett A (ess) och ett kort med värdet 10 blir det
 • Om du, efter att ha splittat handen, har ett A (ess) och ett 10-poängskort är handvärdet 21 och inte BLACKJACK. Om handen med värdet 21 ger vinst blir utbetalningsoddset 1:1.
 • När givarens hand är avslutad visas resultaten på givarens och på spelarens kort.

Webbläsarpanelens kommandon:

 • Klicka på "Ansvarsfullt spelande" för att öppna sidan om ansvarsfullt spelande.
 • Klicka på "Spelloggar" om du vill se loggar från tidigare spel.
 • Klicka på "Spelregler" om du vill visa spelets aktuella versionsnummer och spelreglerna.
 • Klicka på knappen "Insättning" för att göra en insättning på ditt konto.
 • Klicka på "Riktiga\Gratis" för att byta till spel med riktiga pengar eller gratispengar.
 • Funktionen "Spelloggar" är endast tillgänglig när man spelar med riktiga pengar.
 • Spelreglerna är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med låtsaspengar.

Vinsttabell:

Vinsttyp Beskrivning Utbetalning
Blackjack En blackjack, eller en "natural" (naturlig) blackjack, motsvarar 21 på dina första två kort. Om du splittar ett par i ess eller ett 10-poängskort och sedan har ett ess med ett 10-poängskort räknas det inte som blackjack utan som 21. Din blackjack slår givaren oavsett totalpoäng utom givarens blackjack. Om både du och givaren har en blackjack räknas handen som oavgjord eller PUSH och ingen varken vinner eller förlorar. 3:2
NORMAL Din totalpoäng är högre än givarens men lägre än eller lika hög som 21. 1:1
7-CARD CHARLIE Spelarens sjukortshand har ett totalvärde på 21 eller mindre. 1:1
PUSH (oavgjort) Totalpoängen för din respektive givarens hand är samma. INSATSEN ÅTERBETALAS
FÖRSÄKRING Erbjuds på givarens ess. Du kan välja att försäkra din hand mot att givaren får en blackjack. Försäkringen kostar 50 % av din ursprungliga insats för den handen. Om givaren har en blackjack betalar försäkringsinsatsen 2:1 och du förlorar din ursprungliga insats. Om givaren inte får en blackjack förlorar du den försäkrade insatsen och spelet fortsätter med ursprungligt satsat belopp.
GE UPP Tillåts endast på de första två korten. Du kan välja att avbryta spelet i den rundan. Om givarens andra kort resulterar i en blackjack samlas hela din insats in av givaren.

Om givarens andra kort inte resulterar i en blackjack betalas hälften av satsat belopp tillbaka till dig.

 • Teoretisk avkastning till spelaren i det här spelet är 99.60 %.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Alternativ för anpassning

 • Ljudet kan stängas av och på.

Vanliga frågor:

 • Jag kunde inte avsluta spelet. Vad ska jag göra?
 • Om du kopplas bort från Blackjack Charlie7 game efter alla inmatningar, och inga ytterligare inmatningar krävs för att fortsätta spelet, betraktas spelet som slutfört. När du loggar in igen kan du kontrollera spelresultatet i spelloggen.
 • Om du kopplas ned medan spelet väntar på spelarinformation som efter given, kommer du genast att uppmanas att avsluta spelet efter att du loggat in igen. Efter att du avslutat det oavslutade spelet kan du fortsätta spela. Eller välja ett annat spel.
 • Vad ska jag göra om saldot är lågt för att göra en satsning?
 • Klicka på knappen "Insättning"  nere på spelskärmen och gör en insättning.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.
 • Om du fortfarande har problem kan du kontakta vår kundtjänst. De är öppna dygnet runt, alla dagar.