Blackjack Fortune Spinner

Eur_MainGame

SPELETS MÅL:

 

Blackjack Fortune Spinner är en variant av vanlig blackjack som har sidosatsningen Fortune Spinner. Det här spelet ger dig chansen att spela upp till tre händer Blackjack samtidigt - en efter den andra under spelets gång. Målet är att få ihop kort så att ett värde på totalt 21 nås, eller så nära som möjligt till värdet 21, utan att ha mer än 21. Handens värde är summan av de enskilda kortens poäng i handen.

 

HUR MAN SPELAR:

 

 • Spelet kan spelas med upp till 3 händer. För att kunna spela måste du placera en insats på minst en av dina händer. Varje hand kan ha olika spelbelopp.
 • För att placera en insats klickar du på ett chips längst ned till vänster i rutan för att välja ett värde på chipset. Klicka på ett av de tillgängliga satsningsområdena (de 3 cirklarna) för att placera insatsen. Varje klick höjer dina insatser med chipvärdet.
 • Sidosatsning kan placeras på Fortune Spinners satsningsområden under någon av dina händer. I varje spelrunda kan du placera en "Fortune Spinner"-sidosatsning för var och en av dina egna händer som har en vanlig satsning på sig.
 • Du kan klicka på RENSA SATSNINGAR för att ta bort alla spel från bordet.
 • Om du klickar på DUBBLA, dubblas varje spel du har placerat på bordet.
 • Klicka på ÅNGRA för att ta bort den senaste satsningen som gjordes vid bordet.
 • Den lägsta och högsta spelgränsen beror på din VIP-status och de visas högst upp på bordet. Gränserna gäller endast startinsatsen. Åtgärer som förutsätter en extra insats (Splitta, Försäkring och Dubbla) kan ändå genomföras, även om du placerat en insats som är lika med den högsta möjliga insatsen.
 • Klicka på knappen DELA UT för att dela ut korten. 2 kort delas ut till varje spelares hand där en satsning gjordes och till given. Korten delas ut klockvis, ett kort i taget och med första kortet till första spelaren till höger. Det sista kortet delas ut till given och med bildsidan nedåt.
 • Om du spelar flera händer, gäller reglerna och stegen separat för varje hand. Man börjar med handen till höger så fort korten delats ut.
 • Om givens uppåtvända kort är ett ess, erbjuds du en försäkring. Klicka på GODKÄNN för att försäkra en hand vardera mot dealern som har Blackjack eller klicka AVSTÅ för varje hand om du inte vill ha en försäkring. Så fort du klickat på GODKÄNN eller AVSLÅ, visas ANVÄND FÖR ALLA knappen inte för de kvarvarande händerna. För att godkänna eller avstå från en försäkring för alla händerna samtidigt, klickar du på ANVÄND FÖR ALLA knappen så att den blir grön och sedan klickar du på GODKÄNN eller AVSTÅ knappen. Detta gäller även för "JÄMNA PENGAR?".
 • Om dina två första kort har samma värde, kan du splitta din hand med ett klick på SPLITTA.
 • Klicka på DRA för att få ännu ett kort eller på DUBBLA för att dubbla ditt spel och få ett tredje kort. Om du inte vill ha fler kort, klickar du på STANNA.
 • Notera att försäkring, dubbla och splitta behöver en extrainsats. Om du inte har tillräckligt med spelsaldo för att betala dessa extra utgifter, måste du sätta in mer pengar för att kunna använda dessa alternativ igen.
 • När du har spelat din sista hand visar given sitt nedåtvända kort och kan sedan dra fler kort enligt reglerna.
 • När given slutat ta nya kort, jämförs alla dina händer med givens hand. Om din hand har ett högre värde än givens och inte är över 21, vinner du med den handen.
 • Om ett handvärde bildar 22 eller mer, räknas handen som sprucken och förlorar automatiskt.
 • Om du vill spela ännu en omgång, placerar du spel som beskrivet ovan eller klickar på SATSA IGEN för att placera samma spel som i omgången innan. Klicka sedan på DELA UT för att dela ut korten. Klicka på SATSA IGEN & DELA UT för att placera samma spel som i den föregående omgången eller på DUBBLA & DELA UT för att placera satsningar som dubblat från den föregående omgången och dela ut korten direkt.
 • SATSNING: Totalt satsat belopp visas i rutan SATSA längst ner till vänster på spelskärmen.
 • SALDO: Ditt återstående spelsaldo efter att du har gjort den önskade satsningen, visas i mätaren "SALDO", dvs. det aktuella spelsaldot minus den totala satsningen. 
 • VINST: Totalt vinstbelopp visas i mätaren VINST längst ner till höger på spelskärmen.
 • Volym: Symbolen spelar upp spelets ljud. Klicka på  symbolen för att stänga av volymenoch vice-versa.

 

KNAPPAR:

DELA UT – Dela ut korten.

RENSA SATSNINGAR – Rensa bordet från alla spel.

ÅNGRA – Ta bort ditt senaste spel.

DRA – Be om ett kort till.

STANNA – Dra inga fler kort och avsluta din spelsekvens.

DUBBLA – Om inga kort har delats ut än innan spelet startar, dubblar denna knapp samtliga insatser på bordet. När korten har delats ut, dubblar den här knappen insatsen på den utvalda handen och ett sista kort delas ut.

SPLITTA – Splitta handen till två om du har ett par.

SATSA IGEN – Placera samma insats som i förra omgången.

SATSA IGEN & DELA UT – Placera samma insats som i förra omgången och dela ut korten.

DUBBLA & DELA UT – Dubbla dina insatser från förra omgången och dela ut korten.

GODKÄNN – Klicka här för att godkänna försäkringen och för att skydda ditt spel för den aktuella handen om given har blackjack.

AVSLÅ – Klicka på avslå och använd ingen försäkring mot att given har blackjack och skippa spelförsäkring för den aktuella handen.

ANVÄND FÖR ALLA – Klicka för att antingen godkänna eller avslå försäkringen för alla händer mot att given har blackjack.

 

REGLER:

 • Målet i Blackjack Fortune Spinner är att få en hand som har ett totalt värde på 21, eller som är närmare 21 än givens hand - utan att ha ett högre värde än 21.
 • Handens värde är summan av de enskilda kortens värde. Blackjack är den högsta handen och består av två kort: ett ess och ett kort värt 10. Blackjack slår 21 poäng.
 • Du kan välja 1–3 händer att spela på per spelomgång. De valda händerna spelas medurs med start från din hand längst till höger. Givens hand spelas sist. Du kan splitta, dubbla och ta försäkring, precis som i vanlig Blackjack.

Blackjack Fortune Spinner är en blackjackvariant med följande regler:

 • 8 kortlekar används. Efter varje omgång läggs använda kort tillbaka till kortleken och den blandas igen.
 • Ess räknas både som 1 och 11, klädda kort som 10 och de andra korten räknas med det värdet de har.
 • Spelaren kan inte splitta en splittad hand.
 • Endast ett kort dras till varje ess i en splittad hand.
 • Spelaren kan dubbla efter att ha splittat.
 • Given kontrollerar inte automatiskt för blackjack, oavsett värdet på givens första uppåtvända kort.
 • Ess och ett kort värt 10 ses som 21 efter en split, inte blackjack.
 • Blackjack ger 1,5 gånger spelbeloppet (3-2).
 • Om det totala värdet på spelarens hand är närmare 21 än givens efter att dennes sista kort tagits upp, vinner spelaren satsningsbeloppet (1–1).
 • Om spelarens totala kortvärde är mer än 21, "spricker" spelarens hand och spelaren förlorar automatiskt insatsen för den handen.
 • Om spelaren och given har samma totala poäng (17–21), vinner ingen och spelarens insats går tillbaka till spelaren.
 • Given drar alltid till 16. Given stannar om givens hand har ett värde på 17 eller mer (inklusive soft 17). Given drar inga kort om spelaren spricker.
 • Blackjack slår 21 poäng.

 

SPLITTA:

Om du har två kort av samma värde (t.ex.: två sjuor, två kort med värdet 10, två klädda kort, osv...), kan du välja att splitta dessa till två separata händer med extra insats - samma som den ursprungliga insatsen för handen. Given delar sedan ut ett kort för varje av dessa två händer. Du kan dra så många kort du vill till varje splittad hand, såvida du inte splittar 2 ess (i dessa fall får du endast 1 extrakort för varje ess). Om du får ett ess och ett kort värt 10 i en splittad hand, ses det som 21 och inte Blackjack. Du får endast splitta en gång även om en splittad hand har samma värde. 

DUBBLA:

Du kan dubbla din insats på en hand innan du tar ett tredje kort. Du kan inte dubbla insatsen efter att du tagit ett tredje kort. Efter att du dubblat en insats, delas ett sista kort ut till dig automatiskt. Du kan dubbla på alla dina händer om du vill. Du kan även dubbla din insats på en splittad hand.

FÖRSÄKRING:

Om givens första öppna kort är ett ess, kan du försäkra varje ordinarie spel mot att given får blackjack. Om du tar försäkringen, kommer ett belopp på hälften av ditt ursprungliga spel att dras av från ditt spelsaldo och placeras separat på bordet. Om givaren har blackjack betalar försäkringsinsatsen 2:1 och du förlorar din ursprungliga insats i handen. Om given inte har blackjack förlorar du försäkringsinsatsen och spelet fortsätter med den ursprungliga handinsatsen. Försäkringen påverkar inga sidospel.

JÄMNA PENGAR:

Om given har ett Ess och spelaren har en BLACKJACK, kan spelaren välja JÄMNA PENGAR?. Klicka på GODKÄNN för denna hand, spelaren får samma belopp (1:1) för Blackjack - utan att givens omvända kort visas - och så skyddas spelaren från att given får Blackjack. Spelaren kan också klicka på AVSLÅ för denna hand. Om given inte har blackjack, betalas spelaren enligt en normal relation på 3:2 för sin blackjack.

 • Om de två första korten som delas ut till spelaren bildar en kombination av ett ess och ett kort värt 10, är handen en BLACKJACK och handen ger 3:2 om den slår given. Om givaren också har BLACKJACK blir resultatet OAVGJORT.
 • Om du, efter att ha splittat handen, har ett ess och ett kort värt 10 är handvärdet 21 och inte BLACKJACK. Om handen med värdet 21 ger vinst blir utbetalningsoddset 1:1.
 • När givens hand är avslutad visas resultaten på givens och på spelarens kort.
 • AKTIVERA FÖR ALLA knappen visas inte om en av händerna har BLACKJACK.

Ljudeffekter:

Spelaren kommer att kunna höra en röst för följande:

Dubbla hörs när man klickar på knappen "Dubbla".

Försäkring hörs när försäkring erbjuds.

Du vinner hörs när man vinner en normal hand.

Sprack hörs när given eller en spelares hand är sprack.

Blackjack hörs när given eller spelaren får blackjack.

Antal kort totalt hörs för varje hand när korten delats ut och när omgången avslutas.

Oavgjort hörs vid oavgjort.

SIDOSPEL:

En sidosatsning är en satsning som du kan göra utöver det vanliga spelet för att få en extra vinst. Varje hand har ett extra sidosatsningsalternativ där spelaren kan placera en extra satsning.

   Fortune Spinner:

Du kan placera en Fortune Spinner-sidosatsning på "Fortune Spinner" spelområdet, som finns under varje ordinarie spelområde. Du kan göra det för varje hand där ett ordinarie spel har placerats. Denna typ av sidosatsning vinner när de två första korten i spelarens hand bildar en blackjack. En snurrning på hjulet utdelas när spelarens hand får en blackjack. Hjulet består av multiplikatorer från 5 till 1 000. Multiplikatorn som utdelas under hjulsnurrningen multipliceras med den satsning som placerades på "Fortune Spinner" och utdelas till spelaren. Det satsade beloppet som placeras på huvudspelet eller på andra händer i spelet påverkar inte detta pris. Sidospel kan inte placeras utan att en ordinarie insats placeras. Alla sidosatsningar kan placeras samtidigt.

Eur_Spinner

WEBBLÄSARPANELENS KOMMANDON:

Bwin_Broswer

 • Klicka på "Ansvarsfullt spelande" för att öppna sidan med ansvarsfullt spelande.
 • Klicka på Spelloggar om du vill se loggar från tidigare spel.
 • Klicka på Spelregler för att se spelets spelregler.
 • Klicka på knappen Insättning om du vill sätta in mer pengar på ditt konto.
 • Klicka på Riktiga\Gratis för att ändra till spel med riktiga pengar eller gratispengar.
 • Funktionen Spelloggar är endast tillgänglig när man spelar med riktiga pengar.
 • Spelreglerna är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med gratispengar.

 

BETALNINGSTABELL:

BETALNINGSTABELL

Vinster

Betalar

Vinnande hand

1:1

Försäkring

2:1

Blackjack

3:2

Oavgjort

Insatsen återbetalas

JÄMNA PENGAR

Godkänn

1:1

Avslå

3:2

 

Utbetalningsformatet som används här betyder att du vid vinst får tillbaka din insats plus ett belopp som multiplicerats med din insats. Exempel: Om en insats på 1 placeras på en hand och du vinner en blackjack, kommer 1 (insatsen) + 1,5 (vinsten) = 2,5 att överföras som vinstbelopp till ditt saldo.

AVKASTNING TILL SPELAREN:

 • Teoretisk avkastning till spelaren inom blackjack-spelet är 99,49 %.
 • Teoretisk avkastning till spelaren i Fortune Spinner-sidosatsningen är 94,14 %.

Vanliga frågor:

1. Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

 • Om du kopplas bort från Blackjack Fortune Spinner-spelet precis efter att alla inmatningar gjorts, och inga ytterligare inmatningar krävs för att fortsätta spelet, betraktas spelet som slutfört. När du loggar in igen kan du kontrollera spelresultatet i spelloggen.
 • Om du kopplas bort medan spelet väntar på spelarinformation som efter given, kommer du genast att uppmanas att avsluta spelet efter att du loggat in igen. Efter att du avslutat det oavslutade spelet kan du fortsätta spela. Eller välja ett annat spel.

2. Vad ska jag göra om saldot är för lågt för att göra en satsning?

 • Klicka på knappen "Insättning"  nere på spelskärmen och gör en insättning.

 

3.  Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

 

4. Kontakta kundtjänst när som helst för övriga frågor.

 

 Senaste uppdatering: 12/05/2020.