American Roulette

AR main game

Spelets mål:

Målet är att gissa var roulettekulan hamnar (rätt nummer eller rätt grupp. Amerikansk roulett spelas med ett hjul som innehåller 38 numrerade fack (1-36, plus 0 och 00), en kula och en layout där spelaren kan placera en satsning (eller satsningar) som täcker antingen en enda siffra eller grupper av siffror. När spelaren lagt sin insats snurrar kulan runt i roulettehjulet och stannar till slut i något av de numrerade facken som visar det vinnande numret/gruppen.

Så här spelar du:

 • Välj det belopp som du vill satsa genom att klickar på ett spelchips med motsvarande värde. Vald spelmarker markeras.
 • Alla möjliga insatstyper förklaras i avsnittet Betalningstabell.
 • Du kan placera valfritt antal insatser, beroende på insatstypen eller bordsgränsen.
 • Om du vill ta bort spelchips från bordet klickar du på ÅNGRA eller TA BORT.
 • Information om disponibelt spelsaldo och totalt satsat belopp visas.
 • När du är klar och har placerat ut dina insatser snurrar du hjulet genom att klicka på knappen "SNURRA".
 • När kulan har stannat markeras vinstnumret på roulettebordet.
 • När du klickar på SNURRA eller SATSA IGEN/SNURRA, snurras kulan på hjulet. Vinstbeloppet beräknas enligt Betalningstabellen och din vinst visas i vinstmätaren när du vinner. Beloppet du vunnit läggs till spelsaldot.
 • När kulan har stannat visas ett nummer på hjulet.
 • De senaste 5 vinstnumren visas överst till höger på skärmen med det senaste numret till vänster.
 • Efter avslutat spel är förinställd chipstorlek densamma som i föregående satsning. Om du vill lägga en ny insats klickar du på önskad plats där du vill lägga din insats.
 • Spelet kan spelas utan att insatser gjorts på bordet.
 • Om du vill upprepa samma insats klickar du på knappen SATSA IGEN.
 • För att fördubbla din insats, klickar du på DUBBLA/SNURRA knappen.
 • För att upprepa samma insats och snurra hjulet, klickar du på SATSA IGEN/SNURRA knappen.
 • Klicka på Betalningstabell knappen i spelmenyn uppe till höger på spelskärmen för att se spelreglerna.
 • För att sätta på eller stänga av spelljudet, klicka du på knappen Ljud längst upp till höger på skärmen i spelmenyn.
 • Du kan sätta på/stänga av "dra för att satsa"-funktionen i spelet om du klickar på Inställningar i spelmenyn.
 • Turboläge: Du kan aktivera/avaktivera av animationen i spelet om du klickar på Inställningar i spelmenyn.
 • Bordsytans indikator visar hur många procent av rouletthjulet det är som täcks av placerade spel.

Satsningsgränser:

Det finns en högsta satsningsbegränsning för varje speltyp. Dessutom finns en sammanlagd gräns för bordet. Bordets max. gräns – det totala antalet placerade spel innan en snurrning måste vara mindre än eller lika med maxgränsen för satsning som placeras på bordet.

Maxgränsen för varje satsningstyp beskrivs i tabellen nedan:

Spelmöjlighet

Maximalt spel

Stege

250 USD/GBP/EURO

Split

500 USD/GBP/EURO

Street

750 USD/GBP/EURO

Corner

1 000 USD/GBP/EURO

Five 250 USD/GBP/EURO

line

1 500 USD/GBP/EURO

Column/dozen

3 000 USD/GBP/EURO

Adjacent Column/Dozen 3 000 USD/GBP/EURO

Even chances

4 500 USD/GBP/EURO

Neighbors-bord:

AR Neighbor

 • Neighbors bordsvyn kommer du till om du klickar på NEIGHBORS på höger sida av spelskärmen.
 • Det finns 5 numrerade NEIGHBORS-knappar som kan väljas och sedan klickar du på ett nummer på bordet som du vill spela på och numren som är neighbors till vänster och höger.

Exempel:

1. Om du klickar på NEIGHBOURS-knappen med nummer 1 och sedan på nummer 2 på bordet, placeras insatser på nummer 2 och numren bredvid till vänster och höger om 2 (0 till vänster och 14 till höger).

2. Om du klickar på NEIGHBORS-knappen med nummer 35 och sedan på nummer 2 på bordet, placeras insatser på nummer 2 och 4 nummer till vänster och 4 nummer till höger om 2 (0, 28, 9, 26 till vänster och 14, 4, 23, 4 till höger).

 • När du har placerat ditt spel, klickar du på SPIN för att starta spelet.

Rouletthjulet:

 • Om du klickar på SNURRA efter att ha gjort din insats, kastas kulan in i Rouletthjulet.
 • Hjulet snurras åt ett håll och en kulan snurrar åt motsatt håll. Kulan landar på ett av alternativen.
 • Om kulan landar på alternativet du spelade på, vinner du en utbetalning enligt ditt spel. Beloppet du vunnit adderas till spelsaldot.
 • Facket där kulan landade visas högst upp till vänster.

Spelsätt och vinsttabell:

Speltyp

Covers

Beskrivning

Utbetalning

Straight

1 nummer

Insatsen läggs direkt på ett enda nummer (inklusive 0 och 00).

35:1

Split

2 nummer

Insatsen läggs mellan två angränsande nummer. Chipsen läggs på linjen mellan dem.

17:1

Street

3 nummer

Insatsen läggs längst ut på en nummerrad och täcker tre nummer.
Basket Bets placeras på "0, 1, 2" eller "00, 2, 3"  eller "0,00,2" räknas också som street bets.

11:1

Corner-, square- eller quarter-spel

4 nummer

Insatsen läggs på ett hörn där fyra nummer möts och täcker alla fyra nummer.

8:1

Femsatsning

5

nummer

Insatsen läggs mellan angränsade street-insatser på "zero" och "1". Insatsen täcker fem nummer: 0, 00, 1, 2 och 3.

6:1

Line (dubbelrad)

6 nummer

Insatsen läggs i slutet av två streets, på linjen mellan dem. Ett line-spel täcker alla sex nummer i streets. (t.ex. 1, 2, 3 + 4, 5, 6).

5:1

Dozen

12 nummer

Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "1st 12" (nummer 1–12), "2nd 12" (nummer 13–24) eller "3rd 12" (nummer 25–36) som täcker 12 nummer vardera.

2:1

Column

12 nummer

Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "2 to 1" (2 till 1) längst ned i layouten och täcker de 12 numren i respektive kolumn.

2:1

Angränsande dussinsatsning

24

nummer

En satsning som placeras på linjen mellan två angränsande rutor markerade

1st 12, 2nd 12, eller  2nd 12, eller 3rd 12, täcker 12 nummer vardera.

0,5:1

Angränsande kolumnsatsning

24

nummer

En satsning som placeras på linjen mellan två kolumner som markeras "2 to 1" till höger på planen och som täcker 12 nummer vardera.

0,5:1

Röd

Blå

Jämna

Ojämna

1-18

19-36

18 nummer

Insatsen läggs på något av de sex fälten på sidan av layouten och täcker hälften av numren som inte är noll på bordet enligt beskrivningen i respektive fält. Nollan (0) och dubbelnollan (00) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer.

1:1

Röd/blå,

Jämnt/Ojämnt, 1-18/

19-36 och kulan hamnar i fältet "0" eller "00".

18 nummer

Insatsen som läggs på något av de fyra fälten på sidan av layouten, täcker hälften av numren på fältet. 0 och 00 ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer.

Om insatserna placeras i den nämnda insatsen men resultatet är 0 eller 00, betyder det halva insatsen tillbaka.

Halva insatsen tillbaka.

Information om spelet:

 • Spelet och spelreglerna är samma i både real-money och play-money modus.

Spelalternativ:


AR menu

 • Hjälp: För att se en bild av spelets spelregler.
 • Ljud: För att sätta på/stänga av spelljud.
 • Inställningar: För att komma till turboläge och Dra för att satsa-inställningarna.

Inställningar:

PCRP-inställningar

Turboläge: För att stänga av/sätta på animationen i spelet.

Dra för att satsa: För att aktivera/deaktivera funktionen "dra för att satsa" i spelet.

Webbläsarpanelens kommandon:


AR browse

 • Klicka på Ansvarsfullt spelande för att öppna sidan om ansvarsfullt spelande.
 • Klicka på Spelregler för att se spelets spelregler.
 • Klicka på Spelloggar om du vill se loggar från tidigare spel.
 • Klicka på Insättning  för att lägga till pengar på ditt konto.
 • Klicka på Riktiga\Gratis för att ändra till spel med riktiga pengar eller gratispengar.
 • Funktionen Spelloggar är endast tillgänglig när man spelar med riktiga pengar.

Statistikfönster:

 • Med hjälp av spelstatistik kan du se dina tidigare resultat.
 • Statistikfönstret visar dina 5 senaste resultat.
 • I statistikfönstret visas röda resultat i rött, svarta resultat i svart och grönt resultat (0) i grönt.

Avkastning till spelaren:

 • För satsningstyperna "Rak", "Split", "Gata", "Hörninsats eller kvadratinsats eller kvartatsatsning", "Linje", "Dussin", "Kolumn", "Angränsande dussin", "Angränsande kolumn" RTP är 94,74%.

 • För satsningstyperna "Five Ways bet" är RTP 92.11%.

 • För satsningstyperna "Röd", "Blå", "Jämn", "Udda", "1 till 18", "19 till 36" inklusive 0 och 00 hälften av insatsutbetalningen är RTP 97,37%.

 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Spelhistorik:

Om du vill se din spelhistorik loggar du in på ditt konto på webbplatsen via datorversionen. Där väljer du kasinofliken och väljer "Spelloggar".

Överföra pengar till kontot:

För att sätta in pengar på ditt konto behöver du bara klicka på Sätt in via Mitt konto och där välja önskat insättningsalternativ. Hur lång tid det tar att överföra pengar och vilka avgifter som tas ut varierar beroende på vilket insättningsalternativ du väljer. Du kan endast lägga till pengar i början av varje nytt spel.

Vad gör jag om jag når min satsningsgräns?

För att sätta in pengar på ditt konto klickar du på knappen "INSÄTTNING"  i webbläsarpanelen och väljer sedan det insättningsalternativ du föredrar.

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

Om spelet kopplas bort när du spelar återställs det när du kopplas upp igen.

Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Kontakta kundtjänst när som helst för övriga frågor.