Redovisningsförklaring

Notera att vi under Spelinspektionens licensvillkor är skyldiga att informera spelare som använder tjänster i Sverige om skyddet för svenska kunders medel (“Kundmedel”). Kundmedel sparas på bankkonton (”Kundförtroendekonton”) som är åtskilda från andra företagsbankkonton. Kundförtroendekonton är skyddade enligt ett förtroendeavtal ("Förtroendeavtalet") så att de inte kan utgöra en del av verksamhetens tillgångar vid insolvens. I enlighet med Förtroendeavtalet skulle Kundmedel som hålls i Kundförtroendekonton endast distribueras till svenska kunder i händelse av insolvens.

"Svenska kundmedel" innebär det samlade värdet av tillgångar som finns tillgodo hos ElectraWorks Limiteds ("Operatören") Svenska kunder, inklusive och utan begränsning till: avräknade medel som deponerats av Svenska kunder hos Operatören för att ge insatser i, eller för att möta deltagaravgifter för framtida spel, vinster eller priser som Svenska kunder har valt att lämna insatta hos Operatören, eller som Operatören ännu måste redogöra till Svenska kunder, och varje kristalliserad men ännu obetald lojalitets- eller andra bonusar.