Integritetspolicy

Integritetspolicy

Detta integritets-meddelande beskriver hur ElectraWorks (Svenska) Limited ('ElectraWorks', 'Vår', 'Vi', som det passar) samlar, använder, sparar, delar eller behåller din personliga information när du använder våra tjänster via vår webbsida och mobilapp. Det beskriver dessutom vilka dina dataskyddsrättigheter är, inklusive rätten att lämna klagomål mot sättet vi behandlar din information.

Datakontrollör för din personliga information är:

ElectraWorks (Svenska) Limited av Penthouse, Palazzo Spinola Business Centre, number 46, St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta

 1. INFORMATION SOM SAMLAS OCH SYFTET MED DENNA
 2. ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH LEGAL GRUND
 3. AUTOMATISERADE BESLUT
 4. VISNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION
 5. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 6. DINA RÄTTIGHETER
 7. SÄKERHET
 8. BEVARANDE AV PERSONLIG INFORMATION
 9. ÄNDRINGAR I VÅRT INTEGRITETS-MEDDELANDE
 10. VEM SKA KONTAKTAS

1 INFORMATION SOM SAMLAS OCH SYFTET MED DENNA

Vi samlar följande information om dig:

1.1 Personuppgifter som du ger oss när du använder vår hemsida eller när du registrerar ett konto hos oss. Det kan vara för- och efternamn, födelsedatum, personnummer, kreditkortsinformation, användarnamn och lösenord, ålders- och identitetsbevis, fakturaadress, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation

1.2 Teknisk information om din enhet och plattformen som administrativ och trafikinformation, inklusive men inte bara: IP-adress, tid för tillgång, datum för tillgång, typ av enhet, webbsidor som besökts, språkbruk, din uppehållsort, roaming-information, crash reports för mjukvaran och browsers som använts. Uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster av god kvalitet.

1.3 Din officiella profil, inklusive namn, foto och annan information du delar med oss när du gillar, postar eller vid annan aktivitet inom våra social media sidor som Facebook, Twitter och Google+.

1.4 Vi har ett register på kommunikationer när du kontaktar oss eller kommunicerar med oss, inklusive via e-post, brev, textmeddelande (SMS), online, meddelande-appar som WhatsApp och Skype, telefon eller live-chatt på vår webbsida;

1.5 Övriga upplysningar från tredjepartsdatabaser för att uppfylla våra lagar och förpliktelser, inklusive information från registret för spelpauser och obestämd självuteslutning hos Lotteriinspektionen.

1.6 Det kan även hända att vi får din personliga information från online-säljare och tjänster som finansiella och delad likviditets tjänster, samt från kundlistor som lagligt köpts av tredjeparts säljare;

1.7 Det kan hända att vi samlar ytterligare information om dig när du delar med dig denna i och med att du använder våra produkter.

2. ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH LEGAL GRUND

2.1 Att erbjuda en önskad tjänst eller ha ett kontrakt med dig:

 • Erbjuda kundtjänst och service-meddelanden, inklusive meddelanden som ber om din feedback angående våra tjänster och vid information till dig om ändringar på vår hemsida, tjänster eller ändringar i våra villkor och policy.
 • För att göra säkerhetskontroller när som helst för att validera din identitet, de juridiska kraven, informationen du gav vid registreringen och för att verifiera din användning av våra tjänster och dina finansiella överföringar för potentiellt brott mot våra allmänna affärsvillkor och gällande lag. Säkerhetskontroller kan bl.a. vara att beställa en kreditkortsrapport och/eller annars verifiera informationen du anger för tredjeparts databaser.
 • Att kunna bearbeta alla dina online-överföringar och betalningar (inklusive visande av din personliga information för tredjeparts betalningsbolag, ESPs och andra finansiella institutioner om det är nödvändigt).

2.2 Att upprätthålla vår affärsverksamhet och legitima intressen:

 • Att undersöka och fråga om adress, frågor och klagomål samt svara på feedback.
 • Att skicka in-game aktivitet till din newsfeed och dela innehåll med andra spelare som kan leda till lojalitetspoäng, poäng eller belöningar (dessa in-game meddelanden kan kontrolleras i dina integritetsinställningar).
 • För att assistera dig i och med ditt deltagande i kampanjer, marknadsundersökningar och event
 • Kundtelefon- och chattsamtal kan komma att spelas in för att ge oss chansen att förbättra vår kundtjänst samt produkterna, träna medarbetare och spela in vad som sägs ifall ett klagomål lämnas in.
 • Ge dig kampanjerbjudanden och information där du har visat eller vi har sett ett intresse för våra produkter.
 • Vi undersöker användandet av vår webbsajt samt online-tjänster och använder din personliga information för att hjälpa oss med att förbättra och skydda vårt innehåll, tjänster och webbsajter - både online och offline.
 • Vi använder personlig information för att personifiera webbsajten och tjänsterna åt dig.
 • Vi iakttar kundkonton för att undvika att orättvis aktivitet på vår webbsajt.
 • Vi använder oss av personlig information för att undersöka klagomål som kommit från dig eller från andra om vår webbsajt eller tjänsterna.
 • Vi kan komma att vara tvungna att dela din information med trovärdiga tredje parter som erbjuder oss tjänster som är relevanta för erbjudandet av våra speltjänster, inklusive kundtjänst, informationssäkerhet, betalningar, marknadsföring, dataanalys, forskning och enkäter.
 • Vi kommer att använda personlig information i samband med juridiska klagomål, för efterlevnad, regulatoriska och investigativa ändamål om det är nödvändigt (inklusive visande av sådan information i samband med juridiska förhandlingar eller rättstvister).
 • Vi använder din personliga information för att bygga upp en profil av din demografi, sannolikt beteende och preferenser. Detta görs för att informera om besluten vi tar i samband med tjänsterna, innehållet och kampanjer vi erbjuder. Vi rapporterar dessutom angående bidraget till vår kommersiella prestation från olika kundprofiler. Vi skapar profiler med manuella eller automatiserade processer, inklusive tredjepartsleverantör.

2.3 Enligt dina preferenser:

 • Beroende på dina marknadsförings-preferenser (om de är tillgängliga) kommer vi att använda din personliga information för att leverera marknadsförings-kommunikation som kan vara av intresse för olika plattformer, som e-post, textmeddelande (inklusive WhatsApp och Skype instant messenger), telefon, brevpost, online, inbox-meddelande, push-meddelanden eller andra tillgängliga kanaler för att informera dig om våra produkter, tjänster och kampanjer, inklusive andra gaming-produkter (som online-poker, kasino, spel och bingo tjänster).
 • För att dela din kontaktinformation med utvalda mediapartners och affiliates, så att de kan erbjuda dig deras egna marknadsföringstjänster. Vi gör endast detta om vi har din införståelse och enligt dina marknadsföringspreferenser.
 • För att delta i enkäter och kampanjer du accepterat.
 • Vi placerar cookies och använder liknande teknologi enligt vårt Cookie-meddelande. Du hittar mer information i vårt Cookie-meddelande.
 • I andra fall, där vi ber om ditt tillstånd, kommer vi att använda din personliga information för det fallet vi då kommunicerar.
 • Så länge vi litar på dig, kommer du alltid att kunna ta ut denna tillåtelse, fast vi ibland kan ha annan juridisk orsak att använda din information för andra ändamål, som de som nämns ovan. Du kan dra dig ur detta när som helst med att uppdatera dina marknadsföringspreferenser.

2.4 För ändamål som följer lagstiftelsen:

 • Som svar till förfrågan från myndigheter eller polis som gör utredningar.
 • Utreda och/eller meddela om bedrägeri, terrorism, misstolkning, säkerhetsincidenter eller brott, enligt passande lag.

3. AUTOMATISERADE BESLUT

Vi kan komma att använda automatiserat fattande av beslut (dvs. beslut som tas utan mänsklig intervention), inklusive profilering till, göra en beskrivning av din demografi, föregående beteenden, möjliga framtida beteenden och preferenser.

Detta hjälper oss;

 • att ge dig personifierat innehåll och erbjudanden via vår plattform och vår marknadsföring;
 • att erbjuda differentierade tjänster till kunder som har med betalningar och uttag att göra, kundtjänst och andra operativa tjänster; samt
 • att uppfylla juridiska och regulatoriska krav, undvika bedrägeri, för anti pengatvätt aktivitet och för ansvarsfullt spel.

Om du inte är införstådd med resultatet av ett automatiserat beslut, ber vi dig ta kontakt med oss via informationen i Rättigheter sektionen och vi undersöker beslutet.

4. VISNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kan komma att visa information om dig;

 • för andra bolag i GVC gruppen, inklusive Entain och deras direkta och indirekta dotterbolag pga. interna orsaker, framför allt pga. affärs- och operations-ändamål enligt detta integritets-meddelande;
 • för tredjepartsleverantörer av tjänster, som bearbetar detta åt oss enligt orsakerna som nämnts ovan. Dessa tredjeparts leverantörer av tjänster kan vara bolag som erbjuder website hosting, underhåll, call centre, identitetskontroll, informations-verifiering, marknadsföring, dataanalys, forskning och enkäter, tredjeparts ansvariga för elektronisk betalning och/eller finansinstitut som bearbetar finansiella överföringar och andra organisationer som erbjuder teknisk support, bearbetar dina online-överföringar och underhåller ditt konto;
 • för polis och myndigheter för att följa juridiska obligationer eller om vi tror att vi har plikten att följa en obligation;
 • för tredjeparter för att styrka våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda rättigheterna, ägodelar, säkerhet eller GVC Gruppens, tredjeparts eller offentlighetens säkerhet;
 • för andra online gaming sidor, banker, kreditkortbolag, passande agenturer, där du har upptäckts för att ha fuskat eller genomföra bedrägeri mot oss eller en annan användare av våra tjänster, som kan vara (men inte bara) spelmanipulation, betalningsbedrägeri eller förbjudna överföringar (inklusive penningtvätt); och
 • för tredje parter i samband med försäljning, köp av gods, fusion, konkurs eller omorganisation.

5. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi sparar din personliga information i våra servrar som befinner sig i EEA.

Som med andra internationella organisationer, måste vi ofta överföra information internationellt. Enligt detta kan information om dig att överföras globalt (om din information samlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA, betyder det att din information kan komma att överföras utanför det).

Om din personliga information överförs till ett land eller område utanför EEA och detta görs till ett land som inte är del av ett passande beslut av EU-kommissionen, kommer vi att ta initiativ för att bibehålla integriteten för din personliga information. Till exempel med att använda s.k. tredje parts Processor Binding Corporate Rules, Intra-grupp integritetsavtal, standardavtal som godkänts av EU-kommissionen eller verifiering av att tredje parter är certifierade enligt en godkänd certifieringsmekanism enligt internationella integritetsregler.

6. DINA RÄTTIGHETER

Enligt lag har du ett antal rättigheter när det gäller din information. Du kan utnyttja dessa rättigheter med att kontakta oss via vår kontaktinformation nedan.

 • Rätten att protestera mot behandlingen. Du har rätt att protestera mot viss behandling, inklusive inom marknadsföring.
 • Rätten att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lätt förståelig information om hur vi använder din information och dina rättigheter.
 • Rätten att ha tillgång. Du har rätt att ha tillgång till din information (om den blir bearbetad igen) och viss annan information (liknande den som nämns i det här integritetsmeddelandet).
 • Rätt till korrigering. Du har rätt att få din information rättad om den är felaktig eller ofullständig. Du kan be om att vi rättar fel i information som vi har.
 • Rätten att radera. Detta kallas även "rätten att bli bortglömd" och, enkelt uttryckt, det ger dig rätten att be om att den information vi har om dig raderas eller tas bort. Denna rätt är inte absolut och gäller inte om det finns legitima och starkare orsaker.
 • Rätten att begränsa behandlingen. Du har rätt att "spärra" eller förbjuda fortsatt användande av din information. När behandlingen är begränsad, kan vi fortfarande spara din information men vi använder den inte framöver.
 • Rätten till dataöverföring. Du har rätt att få och använda din information igen för eget bruk inom olika tjänster. Detta är dock ingen allmän rätt och det finns undantag.
 • Rätten att lämna in klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi behandlar eller använder din information hos din nationella dataskyddsregulator. Se kontaktsektionen ovan.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke. Om du har givit ditt samtycke till något vi gör med din information, kan du dra tillbaka detta när du vill.

7. SÄKERHET

Vi förstår vikten av informationssäkerhet och vilka tekniker som behövs för att skydda information. Vi använder logiska organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig tillgång, otillåten ändring, insikt eller radering av information som vi har och vi bemödar oss att garantera att våra dotterbolag, agenter, affiliates och leverantörer även garanterar denna säkerhetsnivå. Framför allt;

 • Säkra datacentrum med brandväggar;
 • Certifierade krypterade webbplatser; och
 • ISO27001:2013 certifierad affärsverksamhet.

8. BEVARANDE AV PERSONLIG INFORMATION

Tidsperioden under den vi behåller information om dig, beror på ändamålen som vi har samlat informationen för, om du har ansökt om att din information raderas och om juridiska obligationer gör det nödvändigt att informationen behålls (t.ex. för regulatorisk aktivitet). Vi behåller information om dig under minst så lång tid som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål informationen samlades för. Om vi använder din information inom marknadsföring eller med din tillåtelse, bearbetar vi informationen tills du ber oss om att sluta med det en kort tid efter detta (för att vi ska kunna implementera din ansökan). Vi behåller även informationen om att du bad oss om att inte skicka direkt marknadsföring till dig eller att använda din personliga information utan tidsbegränsning, så att vi även i framtiden kan respektera din ansökan.

Om vi använder din personliga information för att följa våra juridiska obligationer, gör vi det enligt samtliga retentionsperioder som nämns i lagen.

9. ÄNDRINGAR I VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan ibland komma att uppdatera detta meddelande (och andra tillhörande integritetsmeddelanden). Vi informerar dig angående ändringar om lagstiftelsen fordrar det. Vi rekommenderar att du regelbundet går in och tittar på Integritetsmeddelandet.

10. VEM SKA KONTAKTAS

ElectraWorks (Svenska) Limited är registrerat hos Dataskyddskommissionärens kontor i Malta och du hittar deras webbsajt här.

Om du har frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss på dataprotection@gvcgroup.com.

Om ditt land har en dataskyddsmyndighet har du rätt att kontakta den om du har frågor. Om vi inte kan besvara dina frågor, har du även rätt att söka juridisk hjälp inför en nationell domstol.

Uppdaterat/Skapat den 01.01.2021