Skydd av användarkonto

Säkra din inloggnings-information

Saker du ska tänka på om du vill säkra din inloggnings-information:

 • Dela aldrig ett konto med andra på samma dator.
 • Använd aldrig samma lösenord för fler än ett konto.
 • Ge aldrig vidare ditt lösenord till andra, även folk som påstår att de arbetar för kundtjänst eller säkerhetsavdelningen.
 • Skriv aldrig upp ditt lösenord.
 • Kommunicera aldrig ditt lösenord via telefon, e-post eller IM.
 • Logga ut från datorer du lämnar.
 • Ändra lösenord så fort du misstänker att någon fått reda på det.
 • Skilj på lösenord för operationssystem och applikationer.
 • Lösenordet ska vara alfanumeriskt.
 • Skapa slumpmässiga lösenord men samtidigt lätta att komma ihåg.
 • Använd dig alltid av aktuell antivirus-mjukvara.
 • Använd även en aktuell personlig brandvägg.
 • Undvik användande av PartyCasino kontot på datorer som kan tillgås av allmänheten (t.ex. internetcafé).
 • Ändra ditt lösenord regelbundet - ca. var 90:e dag.
 • Håll ditt OS, browser och browser plugins aktuella.
 • Avaktivera eller avinstallera mjukvara eller browser plugins du inte använder - det minskar riskerna.

Hur man använder ett säkert lösenord.

 • Använd både stora och små bokstäver.
 • Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken.
 • Använd dig av en eller flera siffror.
 • Använd inga ord som kan hittas i en ordbok eller personlig information.
 • Använd inte lösenord som matchar kalenderdatum, nummerplåtar, telefonnummer eller andra vanliga siffror eller sifferkombinationer.
 • Använd inga bolagsnamn eller deras förkortningar.
 • Använd inte ditt användarnamn i ditt lösenord.

Information om bevis för att ett konto har bearbetats av obehöriga.

Ett konto kan ha bearbetats av obehöriga om:

 • ändringar gjorts i din kontoinformation som inte gjorts av dig - det kan vara ändringar av e-postadressen eller telefonnumret.
 • kontorörelser förekommit som inte gjorts av dig - det kan vara inbetalningar, uttag eller placerade spel.
 • du mottagit ett meddelande angående ändringar av lösenord som inte gjorts av dig.

Om du iakttar något av det ovannämnda, ber vi dig att ändra ditt lösenord och att du tar kontakt med PartyCasino kundtjänsten omedelbart.